Välj en sida

Tjänster

Få pålitlig och professionell hjälp 

Samtalsterapi – KBT, mental träning.
Varför och hur länge man behöver samtalsterapi/KBT varierar, varje individ är unik och behandlingen anpassas efter varje persons behov och mål.

Samtalsterapi kan vara bra vid exempelvis:
• Lättare depression
• Ångest
• Oro
• Relationsproblem
• Lättare missbruk
• Fobier
• Bryta negativa mönster
• Få bättre självinsikt

Erbjuder 20 minuter fri konsultation för att ta reda på om samtalsterapi är något för dig. Det är även viktigt att du känner ett förtroende för mig som terapeut så att jag kan hjälpa dig på rätt sätt. Samtalen sker via skype/facetime, på så vis kan mötena ske där det passar dig.

Vid bokning: Ange hur du vill bli kontaktad så ringer jag upp på avsatt tid.

Utbildning:
Certifierad samtalsterapeut med e-hälsa.
KBT, transaktionsanalys, mental träning. Cert. Enl ICF 11 kärnkompetenser.

Mail : Maria@dininsikt.com
Telefon: 073 555 82 44
Org-nr : 8809057105